Městská knihovna Třebíč
únor 2024
po út st čt so ne
      1
 • Prodej vyřazených periodik
 • Francouzský klub 2024 / Francie u Ženevského jezera
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
2
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Výstava Fotíme bez bariér
3
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
4
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
5
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
6
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Guatemala a Kolumbie / Tomáš Štěpán
7
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
8
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
9
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
10
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
11
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
12
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Nejvyšší podkarpatoruské poloniny / Ing. arch. Lubor Herzán
13
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
14
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
15
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
16
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
17
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
18
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
19
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
20
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Legendy a tajemství brněnského podzemí. Římské náměstí II / Aleš Svoboda
21
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
22
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Krocení literární múzy / Seminář tvůrčího psaní pro mladé autory ve věku 11-19 let
23
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Expedice do Severní Indie / Tomáš Chlachula
24
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
25
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
26
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Architektura na rozhraní romaniku a gotiky na Třebíčsku III / Mgr. et Mgr. Aleš Flídr
27
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Jak zvládnout náročné životní situace a udržet si vnitřní klid / Lucie Ioannah Poláková
28
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
29
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Armádní generál Jan Syrový - jeden velký český osud
     
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateTisíckrát za rok v knihovně


Grantový program: Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2016. Grantový program „Zdravé město - Rodina a zdraví“

Získáno: 30 000,- Kč

Autor projektu a osoba odpovědná za realizaci: Mgr. Eva Bazalová 

Obsah projektu:
Název projektu „Tisíckrát za rok v knihovně“ je odkazem na počet akcí, které knihovna vykazuje již řadu let ve statistikách činnosti. Při počtu pracovních dní cca 200 za rok (bez prázdnin a svátků) to znamená, že denně se v knihovně koná 5 akcí nad rámec základní výpůjční činnosti. Největší podíl mají dopolední akce pro školy a dále akce v rámci projektů, které uspějí v dotačních titulech GSZM, Fondu Vysočiny, MK ČR a Nadace ČEZ. Za rozsáhlé spektrum kulturně vzdělávacích aktivit knihovna v roce 2015 získala titul Městská knihovna roku 2015 v kategorii měst 20 až 50 tisíc obyvatel.
Systematická vzdělávací činnost aktivizuje zájem nejen posluchačů, ale i místních lektorů. Znamená to, že aktivity projektu jsou z velké části zajištěny lektory z Třebíče, což se v posledních letech pozitivním způsobem projevilo na návštěvnosti akcí.
Předložený projekt navazuje na úspěšné cykly vzdělávacích a volnočasových aktivit v duchu úspěšné komunitní knihovny. Důraz je kladen na provázanost aktivit mezi věkovými a sociálními skupinami, na akce, kterých se může účastnit celá rodina i na akce vhodné pro určité skupiny s cílem jejich vzájemného setkávání, aktivizace a spolupráce.


Aktivity projektu:

Cílová skupina Senioři

9x Ing. arch. Lubor Herzán: ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH VČERA A DNES
1. Teoretický úvod do problematiky. Leden.
2. Od Velké Moravy po gotiku. Únor.
3. Renesanční a barokní architektura. Březen.
4. Historizující slohy 19. století. Duben.
5. Od secese po současnost. Květen.
6. Soudobé tendence v architektuře a urbanismu. Září
7. Specifika lidové architektury. Říjen.
8. Památky UNESCO v českých zemích I. Listopad.
9. Památky UNESCO v českých zemích II. Prosinec.

Pokračování přednášek o středověkých dějinách historika PhDr. Rudolfa Fišera, CSc. 
Předchozí části byly realizovány na podzim 2015.
6x PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: DĚJINY STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI
5. Poslední přemyslovci. Leden.
6. Lucemburkové – cizí dynastie? Únor.
7. Podoby dvorské kultury. Březen.
8. Husitství v našich dějinách. Duben.
9. Království „dvojího lidu“. Květen.
10. Formování stavovské společnosti. Červen.

2x Kristýna Jandová, studentka z Třebíče
Novokřtěnci a habánská fajáns
Přednáška o křesťanském náboženském hnutí novokřtěnců, které vzniklo v 16. stol. Jeho členové zastávali názor, že člověk má být pokřtěn až tehdy, kdy je schopen si uvědomit závažnost tohoto kroku. Od roku 1526 přicházeli na území jižní Moravy. Habáni byli vynikající řemeslníci, ale vůbec nejvíce je proslavila výroba keramiky zvané fajánse, která u nás zlidověla.

Kavalírské cesty a život mladých šlechticů v raném novověku
Jakým způsobem se v tehdejší době šlechta vzdělávala, co všechno zahrnovaly a obnášely tzv. kavalírské cesty a jakou roli hrály v životě mladých šlechticů?

2x Miluška Mrvková, seniorka z Třebíče
Turecko – okruh Malou Asií
Krkonoše
Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové, které je 84 let a svou vitalitou inspirovala již mnohé návštěvníky k cestování a zážitkům.

Ing. Jiří Kabát, letecký specialista z Třebíče
Báječné ženy na létajících strojích
Přednáška o úloze žen v historii kosmonautiky a letectví.

Izrael očima Dáši Juráňové
O své zážitky z cesty po Izraeli se podělí Dáša Juráňová, organizátorka festivalu židovské kultury Šamajim.

Mgr. Aleš Flídr, historik, FF MU Brno
Skvosty za humny – Třebíčsko a jeho sakrální památky II.
Zájezd s odborným výkladem. Navštívené sakrální památky regionu: Střítež - kostel sv. Marka, Lipník - kostel sv. Jana Křtitele, Račice - kostel sv. Václava, Hrotovice - kostel sv. Vavřince, Dalešice - kostel sv. Pera a Pavla, Valeč - kostel Povýšení sv. Kříže, Vladislav - kostel Nejsvětější Trojice, Pyšel – tvrz, Budišov - kostel sv. Gotharda.

František Vejmělka, mladý přírodovědec z Třebíče
Expedice Papua Nová Guinea
Dobrodružství terénního tropického bádání očima začínajícího přírodovědce z Třebíče. Pralesy, mangrovy, vulkány, korálové útesy, velehory, malárie a úžasné obludky z podrovníkového ráje – to vše bude zahrnovat povídání a promítání Františka Vejmělky.

PhDr. Jitka Padrnosová, Státní okresní archiv v Třebíči
Třebíčské osobnosti veřejného a kulturního života
Přednáška třebíčské archivářky.

Mgr. Eva Bazalová, městská knihovna v Třebíči
Co nového ve světě elektronických médií?
Po několika letech opět zařadíme přednášku o zaměřenou na služby sítě internet. Ukážeme si stránky, které mohou být pro seniory zajímavé a užitečné a představíme i sociální sítě, včetně jejich využití. Ukážeme si také elektronickou knihu, zvukové knihy, tablet i ipad. Přednáška knihovnice Evy Bazalové. Akce bez nároku na honorář.

Mgr. Eva Bazalová, Městská knihovna v Třebíči
Tak neváhej a hrej
Zábavné dopoledne s deskovými hrami, křížovkami a dalšími soutěžemi.

Cílová skupina Děti a rodina, dospělí

Přednášky pro Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč / celoročně
Přednášky budou probíhat cca 1x za měsíc v knihovně. Pravidelné setkání klientům přináší jistotu trávení času ve známém a bezpečném prostředí. Přednášky jsou bez přímých finančních nákladů, formou vhodnou pro specifické potřeby klientů Paprsku je provádí zaměstnanci knihovny.
Přednášky pravidelně připravuje knihovnice Eva Hejsková.

Národní týden manželství 8. – 14. 2. 2016 / únor
Knihovna se připojila k národní kampani na podporu manželství přednáškami a kulturními akcemi.
Manželství je vztah. Beseda s lektory manželských setkání, manželi Šmídkovými (ve spolupráci s Poradnou Ruth Třebíč).
Jak primitivní… ale jak účinné! Prezentace o módě a péči o vizáž a hygienické návyky jako důležitém faktoru udržení dobrých vztahů mezi manželi.
Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí. Scénické čtení hereckého projektu LiStOVáNí s knížkou Marie Doležalové, skvělé herečky a bloggerky.

Vojtěch Trčka: Latinská Amerika / březen
Cestopisná prezentace třebíčského studenta o tříměsíční cestě (dětské oddělení a Pobočka Modřínová

Mgr. Zdeňka Bartošová: Adieu obezito!
Přednáška specialistky na výživu člověka a nutriční poradenství, absolventky Lékařské fakulty MU a lektorka kurzů STOB Mgr. Zdeňka Bartošová. Celorepublikově působící společnost STOB má mnohaletou zkušenost se svojí technikou učení novým návykům, která zajistila trvalé zhubnutí bez jo-jo efektu již mnoha lidem. Přednáška bude také o problematice dětské obezity, proběhne odborné přístrojové měření svalové hmoty a tuku.

Canisterapie / duben
Akce občanského sdružení Sírius Třebíč pro žáky ZŠ Cyrilometodějská s využitím metody, která pomáhá dětem zvládat psychické i tělesné handicapy i prostou komunikaci mezi lidmi

Rozmarýnek tančí maminkám ke Dni matek / květen
Vystoupení dětského třebíčského folklórního souboru ke Dni matek na pobočce Modřínová.

Pasování prvňáčků na čtenáře / květen
Pasování prvňáčků je už řadu let událostí očekávanou v mnoha rodinách. Zúčastňují se ho rodiče i prarodiče dětí, kulturní program vytváří starší spolužáci prvňáčků z pasovaných škol. Pasování škol. roku 2015/16 bylo tentokrát přesunuto na květen (kromě pobočky Modřínová, pasování v listopadu v rámci projektu pro GSZM 2015), aby bylo možno využít nabídku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na objednání dotovaných knih za 20,- Kč z projektu „Knížka pro prvňáčka“. Děti kromě průkazu do knihovny zdarma na první dva roky dostanou knížku, která bude vydána speciálně pro jejich první školní rok a není v oficiální distribuci. Knížka pro prvňáčka škol. roku 2015/16 jsou Knihožrouti od Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové.
Pozn.: Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, 8. ročník. Vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti, cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. 70 kusů dostane knihovna zdarma, dalších 290 ks za dotovanou cenu 20,- Kč /kus.

Světový den bez tabáku 31. 5. 2016 / květen
Výstava plakátů ZM o škodlivosti kouření.

Dny bez úrazů. 1. - 12. 6. 2016 / červen
V knihovně se uskuteční přednášky pro žáky ZŠ na téma prevence prázdninových úrazů, při které při které si budou moci všichni prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Sylvie Králová: Nástrahy léta s aromaterapií / červen
Na teplo, slunce, koupání a další radosti léta se většina lidí těší. Podle hygieniků však prázdninové měsíce přinášejí i mnohá rizika, která bývají často podceňována. Sluneční paprsky ne vždy svědčí našemu zdraví. Nejcitlivější skupinou jsou děti a staří lidé. Slunce může způsobit mdloby z horka, tepelné vyčerpání, křeče, úpal, úžeh, ale také rakovinu kůže. Další nástrahy čekají na podlahách veřejných bazénů nebo ve vodách rybníků v podobě mikroorganismů, které mohou způsobit nepříjemné kožní problémy. Odbornice na aromaterapii poradí, jak se s nástrahami léta vyrovnat s pomocí přírodních prostředků.

Evropský týden mobility 16. - 22. 9. 2016 / září
Veselé cvičení mezi knihami s dětmi z MŠ.

Tvorba Domovinky / listopad
Vernisáž výstavy denního stacionáře Domovinka, na které na pobočce Modřínová zazpívají a zatančí děti z MŠ Benešova.

Den seniorů 1. 10. 2016 / říjen
Společné vystoupení obyvatel DS Manž. Curieových a klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.

Dny zdraví / říjen
Besedy pro žáky ZŠ se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o její knize „Já jsem hlad“, ve které popsala svůj boj s mentální anorexií. Velmi často jsou spouštěčem psychických nemocí, mezi něž bulimie a mentální anorexie patří, skryté problémy v rodině, které především mladí lidé nedokáží sami vyřešit. 1x Modřínová, 1x Borovina.

Dlouhá noc v knihovně. Akce v rámci národní kampaně Týden knihoven / říjen
Divadelní představení třebíčského souboru Ampulka tentokrát spojíme s férovou večeří.

Pavol Štandera: Muzikotrapie = zvuková masáž těla i duše aneb Prozáření zvukem
Pořad o působení živé hudby na organismus. Vhodné užití hudby a hudebních nástrojů pomáhá dosáhnout harmonického stavu, celkového uvolnění a relaxace. Používají se hudební nástroje, které jsou převážně tradiční a lidové, vyrobené z přírodních materiálů, pocházející z různých koutů celého světa. Zvuk je přirozený a bohatý na širokou škálu působnosti. Pavel Štandera z Velkého Meziříčí se metodě muzikoterapie profesionálně věnuje. Představí a předvede jednotlivé nástroje - tibetské mísy, činely a zvonky, gongy, africké bubny, djembe, aztécké bubny, šamanský buben, brumle, koncovky a flétny, chřestidla, dešťové hole a také předvede zpěv intuitivní, hrdelní a alikvotní.

Adventní svátky
4. 12. 2016 Adventní neděle pro rodinu. Neděle s divadelním vystoupením pro děti a rodiče, vánoční punč, vánoční dílničky, výroba čertů, Mikulášů a andělů, příp. výstava betlémů apod.

Mikulášské nadílky spojené s vystoupením dětí
Divadelní představení školních dětských souborů (prezentace projektů podpořených GSZM)

Předvánoční dílničky s Karlem Štveráčkem. Výroba ozdob a svíček z včelího vosku spojená s ochutnávkou medu. Pro školy i veřejnost.

Vánoční koncert dětského sboru Slunko.