Městská knihovna Třebíč
prosinec 2021
po út st čt so ne
    1
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
2
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
 • Francouzský klub 2021 / Krásná Paříž a francouzský jih / Jakub Greschl
3
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
4
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
5
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
6
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
7
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
8
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
9
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
10
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
11
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
12
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
13
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
14
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
15
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
16
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
17
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
18
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
19
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
20
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
21
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
22
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
23
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
24
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
25
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
26
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
27
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
28
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
29
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
30
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
31
 • Vánoční provoz knihovny
 • Knižní novinky v naší knihovně
   
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaSkupina ČEZNadace ČEZNOVA-NET2003 - Malá knihovnická slavnost - Havlíčkův Brod

Krajské ocenění knihovníků našeho okresu za rok 2003

Radka Pojerová – obecní knihovna Čechtín
Knihovnicí v obci Čechtín je od studentských let. Snad jen v období mateřské dovolené ji v této činnosti vystřídala maminka. Protože je povoláním učitelka v mateřské škole, má k dětem velmi vřelý vztah, což se dříve projevovalo mimo jiné i tím, že pro děti připravovala řadu akcí. V dnešní době, kdy děti dávají před knížkou přednost počítači, se snaží udržet dětské čtenáře vhodným nákupem literatury a časopisů a výměnnými soubory. Se stejnou samozřejmostí a ochotou se věnuje i starším čtenářům. Co se týká vlastní knihovnické práce, lze ji hodnotit jako velmi dobrou knihovnici, která má vždy evidenci a statistiku v pořádku a hlavně respektuje změny v oblasti knihovnictví. V obci Čechtín žije kolem 300 obyvatel. V loňském roce bylo v knihovně zaregistrováno 35 čtenářů, z toho 19 mládeže do 15 let, všichni dohromady si půjčili 743 svazků.


Marie Ferdová – obecní knihovna Červená Lhota
Ve funkci knihovnice v obci Červená Lhota působí téměř dvacet let. Přesto, že je již delší čas v důchodu, pečlivě nakupuje a vybírá pro své čtenáře vhodnou literaturu. Je velmi obětavá, požadavkům čtenářů na literaturu vždy vyhoví i mimo půjčovní hodiny knihovny. Knihovna v Červené Lhotě byla nedávno přestěhována do lepších prostor, patří nyní k těm pěkným s přehledně uspořádaným knihovním fondem. Stejně přehledně a pečlivě vede paní knihovnice evidenci a statistiku, dbá na dodržování knihovnických norem. Paní Ferdová je milá a obětavá. Obec Červená Lhota patří k menším, má asi 170 obyvatel, z nich je 28 čtenářů knihovny. V loňském roce si půjčili 817 knih. 


 
Zdeněk Nováček – obecní knihovna Hartvíkovice
Pan Nováček je mladý muž, který vykonává funkci knihovníka již dlouhou řadu let. Knihovně se věnoval už v době svých studentských let i vojenské služby, to za vydatné pomoci svého otce. Knihovna v Hartvíkovicích je umístěna v pěkné prostorné místnosti ve víceúčelové budově OÚ. Pan Nováček vloni vypracoval ve spolupráci se zastupiteli obce v rámci programu VISK projekt na připojení k internetu. Komise MK ČR projekt schválila, a tak čtenáři a obyvatelé Hartvíkovic, které mají asi 550 obyvatel, mohou knihovnu využívat nejen k půjčování knih a časopisů, ale také k  získávání aktuálních informací ze sítě sítí z celého světa. Pan knihovník i zastupitelé obce věří, že knihovna tak získá další čtenáře a uživatele.
V knihovně bylo loni zaregistrováno 42 čtenářů, z nich pak 22 do 15 let. Dohromady si půjčili 1 776 knih a časopisů.


Marie Šoukalová – obecní knihovna Pyšel
Knihovnice působí ve funkci téměř dvacet let. Je velmi obětavá, pravidelně doplňuje   knihovní fond vhodnou literaturou a vychází tak vstříc požadavkům svých čtenářů. Jejich počet byl v loňském roce 30, z toho 11 dětí, počet výpůjček dosáhl počtu 631.Paní Šoukalová se ve spolupráci se zastupiteli obce společně snažila získat i moderní zdroj informací – internet. Proto vypracovali v rámci programu VISK projekt, který komise MK ČR schválila, a tak čtenáři i další uživatelé  mohou od roku 2001 získávat informace z různých vědních oborů nejen z knihovního fondu, ale na dvou PC i z internetu. Mohou jej využívat i při hledání zaměstnání či získávání informací z oblasti samosprávy. Všichni společně věří, že knihovně přibudou další čtenáři a příznivci především z řad mladší generace.
Paní knihovnice má o práci v knihovně zájem, o čemž svědčí i zpřesnění evidence fondu a snaha o plnění požadovaných úkolů, ať se to týká statistiky či dalších knihovnických norem.