Městská knihovna Třebíč
říjen 2023
po út st čt so ne
            1
 • Zmizelá Třebíč
2
 • Zmizelá Třebíč
 • Čína - země Středu včetně zvláštních území Hongkong a Macao
 • Týden knihoven 2023 - Už jsme zpátky
3
 • Zmizelá Třebíč
 • Týden knihoven 2023 - Už jsme zpátky
 • Zmizelá Třebíč. 7. část. Řeka a její bezprostřední okolí / Ing. arch. Lubor Herzán
4
 • Zmizelá Třebíč
 • Týden knihoven 2023 - Už jsme zpátky
5
 • Zmizelá Třebíč
 • Týden knihoven 2023 - Už jsme zpátky
 • Francouzský klub 2023 / Jitka Baštová & Accordeon accompagnato
6
 • Zmizelá Třebíč
 • Týden knihoven 2023 - Už jsme zpátky
 • Noc s komiksem a Petrem Koplem
7
 • Zmizelá Třebíč
8
 • Zmizelá Třebíč
9
 • Zmizelá Třebíč
 • Rakousko, Slovinsko, Itálie + Solná komora / Miluška Mrvková
10
 • Zmizelá Třebíč
 • Kuchařka pro dceru/ Jana Florentýna Zatloukalová
11
 • Zmizelá Třebíč
12
 • Zmizelá Třebíč
 • LiStOVáNí: Literární hysterie / Karolína Zoe Meixnerová
13
 • Zmizelá Třebíč
14
 • Zmizelá Třebíč
15
 • Zmizelá Třebíč
16
 • Zmizelá Třebíč
17
 • Zmizelá Třebíč
18
 • Zmizelá Třebíč
19
 • Zmizelá Třebíč
20
 • Zmizelá Třebíč
 • Provoněná kávou / Křest knihy Miroslavy Čermákové
21
 • Zmizelá Třebíč
22
 • Zmizelá Třebíč
23
 • Zmizelá Třebíč
 • Průvodce krajinou hradů: Středověké památky v povodí Svratky a Svitavy / Mgr. et Mgr. Aleš Flídr
24
 • Zmizelá Třebíč
25
 • Zmizelá Třebíč
26
 • Zmizelá Třebíč
 • Karlovo náměstí ve světle archeologie, II. část. Zapomenuté příběhy / Mgr. Aleš Hoch Ph.D.
27
 • Zmizelá Třebíč
 • Na kole přes Arabský poloostrov / Tadeáš Šíma
28
 • Zmizelá Třebíč
29
 • Zmizelá Třebíč
30
 • Zmizelá Třebíč
31
 • Zmizelá Třebíč
 • Legendy a tajemství brněnského podzemí: Pekařská ulice II, Římské náměstí /Ing. Aleš Svoboda
         
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateKniha dobrá nejen proti severáku


Grantový program: Gratový systém Zdravého města Třebíč

Získáno: 20.000,- Kč

Autor projektu a osoba odpovědná za realizaci: Mgr. Eva Bazalová 

Obsah projektu: Obsahem projektu byla celoroční intenzivní kampaň na zaměřená na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Neméně důležitým cílem byla také podpora aktivních vztahů v rodině i mezi lidmi obecně. V rámci projektu zahájil svoji činnost literární klub, který je otevřen zájemcům o literaturu.
Dalším obsahovým okruhem projektu bylo dětské čtenářství.  I když byl určen všem cílovým skupinám, zvláštní pozornost byla věnována právě dětem a rodinám s dětmi. Do projektu se během roku zapojilo celkem 198 čtecích rodin, tj. rodin, ve kterých se společně četlo, zapisovalo i malovalo do čtenářských deníčků.
Trvalým výstupem projektu bylo zakoupení 6 tematických kufříků, tj. kufříků, které obsahují knihy, CD, hry a další pomůcky, které se vztahují k danému tématu.

Přehled realizovaných aktivit:
Literární kavárna
Od března se v knihovně díky projektu jedenkrát měsíčně (s výjimkou prázdnin) schází klub zájemců o literaturu a literární dění. Celkem proběhlo 8 setkání, účastníků bylo necelých 200. 
 
Březen – měsíc čtenářů. První setkání se uskutečnilo v březnu, tedy v Měsíci čtenářů. Proběhlo na něm ocenění nejvěrnějších čtenářů knihovny (v rámci celostátní „soutěže“ Čtenář roku 2012) a představeny byly i čtenářsky nejpřitažlivější tituly posledních let z pohledu knihovnic i knihkupkyně Lenky Trojanové. Oceněnými byli tři čtenáři: pan Josef Konečný, paní Marie Lojdová a paní Miroslava Pařízková, která také postoupila za naši knihovnu do krajského kola. Březen.

Píšete do šuplíku? Diskusní pořad a setkání s regionálními autory - Ladislavou Zoňovou, Martinem Koutným a Emanuelem Nožičkou, kterým se podařilo vydat knihu. Přítomné seznámili se svými zkušenostmi s vydáním knih a přidali i rady ostatním.  Duben.

Krocení literární múzy. Lekci tvůrčího psaní si mohli účastníci vyzkoušet s lektorkou  Andreou Procházkovou z Památníku písemnictví na Moravě. Lektorka rovněž přítomné seznámila  s činností a aktivitami památníku. Květen.

Severská literatura. Přednáška a diskusní pořad s brněnskou teatroložkou a nordistkou Mgr. Karolínou Stehlíkovou, Ph.D.  Červen.

Regionální autoři. Výběr zajímavých literátů regionu Třebíč a Vysočiny minulosti i současnosti. Září.

Český film a literatura. Velká trojka: Škvorecký, Lustig a Kundera. Přednáška filmového kritika a publicisty Martina Jirouška o propojení profese spisovatele a filmového režiséra. Říjen.

Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Irenou Douskovou.  Listopad.

Literatura a média.  Diskusní pořad zaměřený na vliv médií a obecně informovanost o literárním dění v médiích.  Pořadu se zúčastnili také zástupci regionálních periodik. Prosinec.

Podpora dětského čtenářství
Čtenářství dětí i prorodinné aktivity knihovna podporuje celoročně, v rámci projektu však mohly být realizovány i kampaně, jejichž efektivita byla mnohem větší.

Škola naruby
Zapojení do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Čtecí rodiny obdržely deníčky, do kterých si děti zapisovaly vše, co s rodiči přečetly, následně děti hlasité čtení oznámkovaly a podepsaly. Do deníčků bylo možné také kreslit obrázky spojené se čteným textem. V průběhu roku se zapojilo 198 čtecích rodin, nejlepších 20 bylo oceněno na Dni pro dětskou knihu. 
 
Kniha je můj kamarád – umím si s ní pěkně hrát
Aktivita pro děti během které se  účastnily besed o knize Pavla Šruta Lichožrouti a následně plnily zábavné úkoly spojené s četbou knihy. Děti si vyzkoušely tvůrčí psaní a čtení s porozuměním, kreslily obrázky v rámci lichožroutí výtvarné soutěže, vyráběly záložky a  zejména v Týdnu čtení (duben) probíhaly další lichožroutí soutěže a dílničky.  Rovněž v Týdnu čtení byla z prací dětí v prostorách knihovny instalována výstava a práce dětí zdobily i Den pro dětskou knihu. Děti, které se aktivit účastnily, získaly za odměnu vstupenku na divadelní představení Lichožrouti (konané v rámci LiStOVáNí). Tři celé zapojené třídy obdržely knihu Lichožrouti do své školní knihovny. Proběhlo celkem 11 akcí s celkovým počtem 490 účastníků.

Podpora dětského čtenářství v rámci celostátních akcí
Týden knihoven je celostátní akcí, která probíhá první říjnový týden v knihovnách po celé republice.
Na pobočce Modřínová a na dětském oddělení proběhly v rámci projektu 3 besedy s oblíbenou autorkou dětských knížek, spisovatelkou Petrou Braunovou a na pobočce Modřínová se konaly i Lichožroutí dílničky pro děti a rodiče s Monikou Kabelkovou. Na akcích bylo přítomno 120 účastníků.

Poslední aktivitou projektu byla celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín letos připadl na sobotu 1. prosince. Během celého odpoledne probíhala v knihovně řada akcí. V úvodu proběhlo slavnostní ocenění 20 „čtecích rodin“.  14 oceněných rodin získalo knihu Miloše Kratochvíla a další drobné ceny, 6 nejlepších „čtecích rodin“ získalo kromě knih i hry ke společnému trávení volného času. Během celého dne probíhala na dětském oddělení soutěž Cesta za pohádkou, během které děti plnily různé úkoly – poznávaly lektvary a koření čarodějnic, určovaly pohádkové hrdiny, kreslily atp. Pohádkovou cestu si prošlo na 100 dětí, které obdržely drobné ceny zakoupené v rámci projektu.
Na dalším místě v knihovně pak probíhaly Lichožroutí dílničky s vydavatelstvím Anagram. Děti  si společně se svými rodiči vyráběly lichožrouty, celkem jich bylo vyrobeno na 120. Vánoční ozdoby si mohli návštěvníci vyrobit i s paní Koutkovou, která jim představila i nové tematické kufříky (kufříky určené ke společnému trávení volného času dětí a rodičů). Mezi dílničkami probíhala i dvě představení Lichožrouti z  cyklu LiStOVáNí. Vstupenky získaly za odměnu „čtecí rodiny“ a děti, které se v průběhu roku účastnily „lichožroutích akcí“ (dílniček, soutěží atp.). Protože se aktivity během roku setkaly s velkým zájmem a nechtěli jsme malé ani větší účastníky zklamat, uskutečnila se nakonec představení dvě, a to díky podpoře SKUPINY ČEZ. Celkem proběhlo v rámci „Dne“ 6 akcí, kterých se zúčastnilo cca 200 osob (400 při návštěvě více akcí).    


Tematické kufříky
V rámci projektu bylo pořízeno 6 tematických kufříků. Kufříky se půjčují v dospělém oddělení dospělým čtenářům, ale jsou vhodné ke společnému využití  celých rodin. Kufříky obsahují kromě knížek i hry, CD nebo další pomůcky. Půjčovní doba je 2 měsíce. Témata kufříků: Trénování paměti, Současná detektivka, Zdravý životní styl, Vzdělávání dospělých, Současná česká literatura, Třebíčští literáti a náš region.  Fotografie kufříků jsou uvedeny na příloze.

Celkově proběhlo v rámci projektu 29 akcí, kterých se účastnilo více než 1 000 dětí a dospělých. Do projektu se zapojilo 198 „čtecích rodin“ a pořízeno bylo 6 tematických kufříků.