Městská knihovna Třebíč
duben 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4
 • Francouzský klub 2024: Provence za tři dny / Marie Dočkalová
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
5
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
6
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
7
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
8
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
9
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
10
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
11
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
12
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
13
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
14
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
15
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
16
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
17
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
18
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
19
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
20
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
21
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
22
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
23
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
24
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
25
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Život je dar, zdraví je volba/ MUDr. Kateřina Bednářová
26
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Lidová píseň ve folku aneb Sbohem, galánečko / Dvorkaři
27
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
28
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • LiStOVáNí.cz: Než natáhnu brka / Antti Tuomainen
29
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
30          
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateNa Zemi i nad Zemí

Projekt "Na Zemi i nad Zemí" byl finančně podpořen Grantovým systémem Zdravého města Třebíč 2018, podprogram Ekologie


Předmětem projektu byl soubor přednášek v kombinaci cestování – studium – ekologie – ochrana životního prostředí – ochrana ohrožených zvířat. Východiskem projektu je skutečnost, že při oblíbených cestovatelských přednáškách často zazněla také informace o stavu životního prostředí v navštívených lokalitách. Ne vždy byly tyto informace pozitivní.  Nepříznivý vývoj zaznamenávají nejen lokality s nízkou nebo žádnou úrovní odpadové infrastruktury a kde se problém často řeší stylem „voda spláchne všechno“, problémy hlásí i země s poměrně vysokou úrovní infrastruktury - nově se musí vyrovnávat s tím, že díky levnému cestování je nárůst turistiky enormní a musí hledat nové cesty udržitelnosti alespoň stávajícího stavu.

Na cestovatelské přednášky „po Zemi“ pak navvázaly přednášky "nad Zemí" o tom, jak činnost člověka a zvyšování energetické náročnosti lidstva ovlivňuje i vědní obory, jako je astronomie. Konkrétně se jedná o problematiku znečištění atmosféry smogem a světelným smogem. Oba problémy zapříčiňují, že na nebi není vidět to, co před několika desítkami let.

Projekt dále doplnily přednášky o stavu chráněné oblasti v blízké vzdálenosti od Třebíče,  hadcové stepu i Mohelna. Pro zájemce byl určen zájezd s výkladem.


Dalším tématem byla ochrana divokých zvířat, kterou v tomto projektu zastupuje přednáška o podmínkách chovu goril v pražské ZOO. Gorily jsou dlouhodobě ohroženým druhem a ZOO v Praze má v jejich chovu výrazné úspěchy. Přednáška se zabývala otázkou, proč je nutné vzácná zvířat držet v zajetí a v čem spočívá systém jejich ochrany.

Součástí projektu bylo také v průběhu roku promítání filmů s ekologickou tématikou v rámci širšího projektu Promítej i ty!, za kterým stojí festival Jeden svět, největší přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech, ekologii a zodpovědné spotřebě.

Cílovou skupinou projektu byly všechny věkové kategorie zájemců o daná témata.

Program

Téma:
Evropa a vyspělé státy Asie

19. února 2018 Bc. Aleš Kratina / Madeira - ostrov věčného jara (a pár poznatků z udržitelné mobility)
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/madeira-ostrov-vecneho-jara-a-par-poznatku-z-udrzitelne-mobility__4118/
Bc. Aleš Kratina je propagátorem udržitelné dopravy. Na každé cestě do zahraničí ho proto zajímá, jak si v dopravě vedou metropole, menší města jako Třebíč nebo tak vzácné lokality, jako je Madeira. Jako vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu v Třebíči ho pak hlavně zajímá, jak by se zkušenosti jiných daly využít v regionální i městské dopravě. Madeira je název portugalského souostroví i jeho hlavního ostrova. Leží v Atlantiku 980 km od Lisabonu a 580 km západně od Maroka. Pro svou až neskutečnou zeleň, krásu a příznivé klima je nazývána "ostrovem věčného jara". Je velmi hornatá a daří se zde zejména pěší turistice, ale nevšichni se chtějí nebo mohou přesunovat pěšky. Tak přívaly turistů i zde vyvolávají otázku udržitelné dopravy.

2. března 2018 Jiří Zhoř / Jižní Korea aneb půl roku studentem před branami KLDR
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/jiri-zhor-jizni-korea-aneb-na-pul-roku-studentem-pred-branami-kldr__4146/
Jirka Zhoř se po Čr a Finsku rozhodl studovat v Jižní Koreji. Přednáška překvapila především informacemi o tom, jak korejští studenti zodpovědně přistupují nejen ke studiu, ale i k životu a společenským vztahům vůbec - včetně ochrany životního prostředí, vztahu ke společnosti a k rodině. Jejich prioritou j nejen osobní úspěch, ale i udržitelnost rozvoje společnosti, ve které žijí.

Téma: Na kole přes evropské horské průsmyky a sedla

Radek Čížek je hokejový trenér mládeže, je ze Šumperka a jeho vášní je kolo... a hory. Rozhodl se proto spojit obě vášně v jednu a projet (nejprve) evropské hory a průsmyky na kole. Vyjíždí s představou panenské přírody a nezkaženosti místních lidí a po této stránce nebyl na svých výpravách přes Balkán a Kavkaz zklamán. I zde ale na cestovatele čekají mnohá překvapení v podobě obalů z plastů nebo smutek v podobě řek, kde teče průzračná voda, ale kam v mnoha případech nelze vstoupit, protože jsou plné rozbitého skla, rezavých konzerv a vraků aut.

27. března 2018 Radomír Čížek / Na mámině kole napříč Balkánem
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/balkan-na-kole-radomir-cizek__4152/
17. května 2018 Radomír Čížek / Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/na-kole-do-hor-a-zapadlych-koutu-gruzie-radomir-cizek__4204/
27. listopadu 2018 Radomír Čížek / Do horských vesnic Ázerbájdžánu
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/na-kole-horskymi-prusmyky-3-cast-do-horskych-vesnic-azerbajdzanu-radomir-cizek__4329/

Téma: Ochrana ohrožených druhů zvířat

23. a 26. března 2018 Jan Bedřich / Gorily v mlze (...pardon, v Praze)
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/gorily-v-mlze-pardon-v-praze-jan-bedrich__4140/
Gorilí tour se zastavilo v Třebíči na dvě přednášky o etologii goril v pražské ZOO. Jan Bedřich je studentem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a jeho mezinárodně uznávaná práce popularizuje život goril v zajetí. Jedna přednáška byla určena dětem v rámci Noci s Andersenem a druhá nejširiší veřejnosti.

Téma: Klimatické změny

16. dubna 2018 Mgr. Michal Žák, PhD. / Předpovídání počasí
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/predpovidani-pocasi-mgr-michal-zak-phd__4158/

Jaké bude počasí? To je otázka, kterou si téměř denně pokládáme. Jaké jsou principy moderního předpovídání počasí, jaké přístroje se používají? Jak dobré jsou dnešní předpovědi? A proč záleží na tom, odkud čerpáme informace o počasí? Nejen na tyto otázky odpoví třebíčský rodák Michal Žák. Je jednou z nejznámějších osobností české klimatologie a meteorologie. Absolvoval třebíčské gymnázium a Matematicko-fyzikální fakultu UK. Od roku 2005 působí v Redakci počasí v České televizi. Spolupracuje s Českým hydrometeorolo­gickým ústavem a na zmíněné fakultě také meteorologii a klimatologii přednáší.

Téma: Ochrana oceánů

17. dubna 2018 Tomáš Kůdela / Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/z-hlubin-oceano-na-azorske-ostrovy-tomas-kudela__4170/
Někdo považuje Azory, ostrovy uprostřed Atlantického oceánu, za pozůstatek bájné Atlantidy. S rozvojem nízkonákladové letecké dopravy ale i zde narůstá počet turistů a tím s udržitelností ochrany dosud panenské přírody a životního prostředí.
9. listopadu 2018 / A Plastic Ocean
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/a-plastic-ocean__4336/
Filmový projekt o alarmujícím stavu znečištění vod moří a oceánů a ohrožení životních funkcí základního ekosystému Země. Akce byla zařazena dodatečně na základě nabídky bez nároku na finanční zajištění.

Téma: Ochrana přírody na Vysočině a v okrese Třebíč

19. dubna 2018 Jaroslava Herzánová / Mohelenská hadcová step
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/mohelenska-hadcova-step-jaroslava-herzanova__4166/
Hadcová steu u Mohelna je jednou z nejcennějších českých přírodních lokalit a skutečným klenotem přírody na Moravě. Za přírodní rezervaci byla vyhlášena v roce 1933 a národní přírodní rezervací v roce 1992. V roce 2005 byla zařazena do soustavy Natura 2000. Zájezd s výkladem Jaroslavy Herzánové se uskutečnil 28. května 2018. 

Téma: Arktida, Antarktida a vrcholy hor - citlivé nervy Země

Cyklus přednášek a výstavy o kontinentech a lokalitách, které nejen že zažívají boom turistické návštěvnosti, ale kde se i nejvíce projevuje problém oteplování planety plynoucí z nedostatečné globální péče o životní prostředí.

9. března 2018 PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka / Grónské mýty a pověsti
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/gronske-myty-a-povesti-vystava-ilustraci-martina-veliska__4145/
16. dubna 201/ PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka / Přechod grónského ledovce
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/prechod-gronskeho-ledovce-zdenek-lycka__4156/
Dvě přednášky Zdeňka Lyčky, bývalého velvyslance v Dánsku a Grónsku. První přednáška je úvodem k výstavě ilustrací Martina Velíška k českému překladu knihy polárníka Knuda Rasmussena Grónské mýty a legendy a je v podstatě nutná k vysvětlení, jak drsné a kruté příběhy souvisí s mýty a realitou života Inuitů v nehostinné přírodě. Druhá přednáška byla o vlastní cestě napříč grónským ledovce - člověk se toho o nelítostném klimatu, o kamarádech a hlavně o sobě hodně dozví.

4. května 2018 Zdeněk Štancl / Andy I. část: To nejlepší z Bolívie
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/andy-1-bolivie__4196/
31. května 2018 Zdeněk Štancl / Andy II. část: Argentina
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/andy-2-argentina__4203/
Dvě přednášky třebíčského cestovatele o cestách do hor Jižní Ameriky. Mnohá zemětřesení a sopečná činnost jakoby varují před nepředvídatelností přírodních jevů, ale jsou i jevy, které člověk svou činností sám ovlivňuje. Ve vysokých horách všech kontinentů se oteplování planety projevuje rapidním úbytkem ledovců se všemi dalšími a také nepředvídatelnými klimatickými změnami.

Jaromír Novák / Antarktida - Cesta z konce světa na konec světa
Dvě nazávislé přednášky o dvou cestách na lodi kolem Antarktidy. Bílá, slepota, hory, ledový oceán, plachetnice, tučňáci, ledové kry. Loni se v Antarktidě odlomila dosud největší ledová kra, což signalizuje další nevratné změny v tomto citlivém ekosystému na jižním pólu Země.
25. října 2018
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/antarktida-1-cast-jaromir-novak__4311/
22. listopadu 2018
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/antarktida-2-cast-jaromir-novak__4312/

Téma:
Nad Zemí / Petr Horálek / Vzácné chvíle pod hvězdným nebem

Cyklus pěti přednášek světově uznávaného astrofotografa, jehož fotografie byly několikrát oceněny NASA a vědeckými astronomickými pracovišti. Za vzácnými jevy musí často cestovat na odlehlé lokace Země, protože v Evropě se již nelítostně projevuje stálý světelný smog znemožňující pozorování a fotografování hvězdné oblohy. Cyklu přednášek předcházela v listopadu a prosinci 2017 výstava astrofotografií.

18. ledna 2018 Petr Horálek / Sedm perel astronomie
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/vzacne-chvile-pod-hvezdnym-nebem-cyklus-prednasek-petra-horalka__4094/
20. března 201/ Petr Horálek / Lovy skvostů temné oblohy
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/lovy-skvostu-temne-oblohy-petr-horalek__4138/
19. června 2018 Petr Horálek / Zatmění Měsíce: od apokalypsy k úžasu
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/zatmeni-mesice-od-apokalypsy-k-uzasu__4220/
18. září 2018 Petr Horálek / Od citronů na Zélandu až pod Evropskou jižní observatoř
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/od-citronu-na-zelandu-az-pod-evropskou-jizni-observator__4255/
20. listopadu 2018 Petr Horálek / Za černým Sluncem přes klokany aneb Všechno je tu dangerous
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/za-cernym-sluncem-pres-klokany-aneb-vsechno-je-tu-dangerous-petr-horalek__4333/

Téma: Promítej i ty!

19. dubna 2018 Na sever od slunce
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/promitej-i-ty-na-sever-od-slunce-promitani-dokumentu__4164/
Norský film v původním znění s titulky.
Inge a Jørn jsou surfaři, kteří se na devět měsíců usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci.

20. září 2018 Kola versus auta
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/promitej-i-ty-kola-versus-auta__4258/
Švédský film v původním znění s titulky o alternativě, kterou v městech zahlcených auty volí stále větší počet lidí. Určeno pro školy.

21. září 2018 Nový svět
http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/promitej-i-ty-novy-svet__4257/
Estonský film v původním znění s titulky
o aktivitách skupiny mladých Estonců, kteří svými akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech země. Film o nezastupitelné roli občanského aktivismu v současné společnosti.