Městská knihovna Třebíč
únor 2024
po út st čt so ne
      1
 • Prodej vyřazených periodik
 • Francouzský klub 2024 / Francie u Ženevského jezera
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
2
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Výstava Fotíme bez bariér
3
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
4
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
5
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
6
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Guatemala a Kolumbie / Tomáš Štěpán
7
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
8
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
9
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
10
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
11
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
12
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Nejvyšší podkarpatoruské poloniny / Ing. arch. Lubor Herzán
13
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
14
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
15
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
16
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
17
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
18
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
19
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
20
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Legendy a tajemství brněnského podzemí. Římské náměstí II / Aleš Svoboda
21
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
22
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Krocení literární múzy / Seminář tvůrčího psaní pro mladé autory ve věku 11-19 let
23
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Expedice do Severní Indie / Tomáš Chlachula
24
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
25
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
26
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Architektura na rozhraní romaniku a gotiky na Třebíčsku III / Mgr. et Mgr. Aleš Flídr
27
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Jak zvládnout náročné životní situace a udržet si vnitřní klid / Lucie Ioannah Poláková
28
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
29
 • Výstava svatebních šatů
 • Výstava Evčina dílnička
 • Armádní generál Jan Syrový - jeden velký český osud
     
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateOpakuj si: Vysočina

Grantový program: Knihovna 21. století, Ministerstvo kultury ČR

Získáno: 12.000,- Kč  

Autor projektu a osoba odpovědná za realizaci: Mgr. Eva Bazalová 

Obsah projektu: V rámci projektu byl v průběhu roku 2012 realizován cyklus akcí tematicky zaměřených na kraj Vysočina. Záměrem knihovny bylo představit nejširší veřejnosti vybrané památky, osobnosti, kulturu, historii, přírodu, zvyky, tradice i současnost. Uvedené aktivity byly určeny všem věkovým skupinám – dětem, studentům, dospělým i seniorům. Některé z přednášek byly určeny také profesionálním a neprofesionálním knihovníkům regionu.

Akce projektu:
Noc na Vysočině s Vlastimilem Tomanem. Knihovna před 4 roky založila tradici Nocí v knihovně, které jsou určeny vždy určitému tématu nebo osobnosti: Noc s Boccacciem, Noc s K.H. Máchou, Noc s K. J. Erbenem. V pořadí čtvrtá Noc v knihovně se uskutečnila 9. února 2012 na počest akademického malíře, grafika, básníka Vlastimila Tomana, jehož tvorba je neodmyslitelně spjata s Vysočinou a městem Třebíč. V pořadu mj. zazněly i zhudebněné básně Vlastimila Tomana s tematikou Vysočiny v podání pěveckého souboru Fénix Jiřího Němce a nechyběly ani básně o Vysočině. Dále účinkoval dětský pěvecký soubor Slunko. Akce byla spojena s vernisáží výstavy „Vlastimil Toman: Výběr z tvorby“ za účasti řady hostů včetně zástupců Města Třebíč. Výstava byla v prostorách knihovny instalována v březnu. 2 akce. Březen.

Besedy s Gabrielou Kopcovou - Střelákovou. Život spisovatelky a ilustrátorky Gabriely Kopcové – Střelákové je spjat s Vysočinou. Aktivně působí v oblasti regionální kultury, píše knihy, které si sama ilustruje, vystavuje doma i v zahraničí, je členkou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a je i realizátorkou webových stránek Kronika Horácka, kde se svými přáteli a dopisovateli shromažďuje informace o historii našeho kraje. Její knížky jsou určeny zejména dětem a vyjadřují lásku autorky k přírodě. Besedy pro děti proběhly v červnu na pobočce Modřínová a v prosinci na dětském oddělení. 3 akce. Červen, prosinec.

Jediní pozůstalí budou žalovat hvězdám. Literární večer s Hynkem Bouchalem, Alešem Římanem a Jakubem Medem, během kterého zazněly mj. verše básníků Vysočiny Jana Zahradníčka, Jakuba Demla, Ivana Martina Jirouse. 1 akce. Listopad.

Třebíč – město na Vysočině. Přednášky o třebíčských památkách UNESCO (bazilika sv. Prokopa a třebíčská židovská čtvrť) a obyvatelích našeho města. Proběhly tyto akce: Z historie benediktinského kláštera v Třebíči I a II. Přednášky třebíčského historika a pedagoga PhDr. Rudofa Fišera, CSc. Určeno nejširší veřejnosti. 2 akce. Říjen a prosinec.

Třebíč – město na Vysočině a jeho obyvatelé. Přednášky Mgr. Mileny Veselé z Muzea Vysočiny Třebíč pro studenty středních škol a besedy pro děti s Dagmar Juráňovou, organizátorkou židovského festivalu Šamajin. Přednášky byly tematicky zaměřené na židovství, židovské tradice a zvyky, náboženství, historii i současnost. 4 akce. Květen – prosinec.

Přednášky o osobnostech Vysočiny. Proběhly tyto přednášky:
Otokar Březina, Jakub Deml a Jan Zahradníček. Tří významné autory Vysočiny představil regionální publicista Radovan Zejda. Akce byla určena studentům Katolického gymnázia, vstup byl ale volný i pro další zájemce. 1 akce. Červen.

Osobnosti Vysočiny – malíři Vysočiny. Přednáška regionálního publicisty Radovana Zejdy podala stručný přehled malířů na Vysočině a podrobněji seznámila s některými z nich (Karel Němec, Vladimír Lavický, Alois Toufar, Otakar Štáfl, Umělecké družstvo F. B. Vaňka). 1 akce. Září.

Osobnosti Vysočiny - Anna Pammrová, Jarmila Urbánková, Ludmila Klukanová. Trojlístek spisovatelek představila Naděžda Trojanová. 3 akce. 1 pro veřejnost, 1 pro profesionální knihovníky a 1 pro neprofesionální knihovníky. Říjen – prosinec.

Senioři dětem, děti seniorům. Společná setkání seniorů a dětí ze základních škol, na kterých se besedovalo o životě v našem kraji dříve a dnes. Tématem byly např. škola a výuka v minulosti a v současnosti, tradice a dodržování zvyků ad. Besedy proběhly v ústřední budově i na pobočkách knihovny. 3 akce. Říjen – prosinec.

Na Vysočině to žije! Soutěž s uvedeným názvem byla určena dětem a studentům. Jejich úkolem napsat krátkou básničku, slogan nebo upoutávku právě na kraj Vysočina. Výsledky byly prezentovány na Pátku pro talenty, který se uskutečnil v prosinci a na kterém byli v knihovně představeni mladí talentovaní lidé našeho regionu. Oceněno bylo pět účastníků. 1 akce.

Třebíč – moje město. Celoroční projekt pro děti 5. tříd ZŠ, v rámci kterého se děti seznamovaly s historií, památkami i osobnostmi našeho regionu. Součástí byla vycházka městem. Besedy byly realizovány na pobočce Borovina v rámci pracovní náplně knihovnice. 18 besed. Celoroční projekt.

Celkem proběhlo v rámci projektu 39 akcí. Kromě toho byly v rámci jiných projektů realizovány i další aktivity, jejichž tématem byla Vysočina, např. v březnu proběhla v rámci Francouzského klubu přednáška Reynek – Rennaud – Pourrat, umělecký trojlístek z Vysočiny. V dubnu proběhla výstava Josef Kremláček: Ilustrace. Výstava se uskutečnila při příležitosti 75. narozenin třebíčského rodáka a čestného občana Třebíče, akademického malíře Josefa Kremláčka.