Městská knihovna Třebíč
duben 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4
 • Francouzský klub 2024: Provence za tři dny / Marie Dočkalová
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
5
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
6
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
7
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
8
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
9
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
10
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
11
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
12
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
13
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
14
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
15
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
16
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
17
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
18
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
19
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
20
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
21
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
22
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
23
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
24
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
25
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Život je dar, zdraví je volba/ MUDr. Kateřina Bednářová
26
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Lidová píseň ve folku aneb Sbohem, galánečko / Dvorkaři
27
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
28
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • LiStOVáNí.cz: Než natáhnu brka / Antti Tuomainen
29
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
30          
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateVýročí a regionální osobnosti SRPEN 2020

60. výročí úmrtí
KNOLL, Ondřej  –  fotograf
Narození:     24. 12. 1883 Šaratice    (Vyškov)
Úmrtí:             6.   8. 1960 Náměšť nad Oslavou

Editor cyklu fotografií z Vysočiny. Náměšťský fotograf publikoval své fotografie např. ve Vlastivědě moravské. V článku jsou uvedeny úryvky korespondence s básnířkou Annou Pammrovou, pro kterou dělal fotografie. Fotografie vystavoval od roku 1906. Na fotografiích se objevují především motivy jihozápadní a západní Moravy. Jeho fotografie se objevují v publikacích Jakuba Demla. Je autorem diapozitivů a stereoskopických obrazů s vlastivědnou tématikou.

Ověřeno v:
Literární archiv Památníku národního písemnictví
   
20. výročí úmrtí
PRÁT, Silvestr  –  přírodovědec
Narození:     1. 12. 1895 Hrotovice (Třebíč)
Úmrtí:           1.   8. 1990 Pardubice

PhDr., DrSc., profesor fyziologie a anatomie rostlin, publikace z oboru. Manžel vědkyně v oboru numismatiky Emanuely Nohejlové. Studoval na třebíčském gymnáziu, odkud přešel do gymnázia v Praze. Studoval na Karlově Univerzitě a postgraduálně na Hardwardské univerzitě. Od roku 1919 působil na Karlově univerzitě. V roce 1923 obhájil habilitační práci z rostlinné fyziologie. Od roku 1929 byl jmenován mimořádným profesorem, v roce 1934 mimořádným profesorem fyzikálně chemické fyziologie rostlin kryptogamologie, vědy zabývající se výtrusnými rostlinami. V roce 1930 se stal členem Královské české společnosti nauk. Po válce byl jmenován profesorem Karlovy univerzity a stal se ředitelem ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin. Působil na fyziologicko-anatomickém oddělení. V roce 1955 se stal akademikem ČSAV. Je autorem stovky původních vědeckých prací a řady vysokoškolských učebnic. Zabýval se fyziologií řas a sinic, rostlinnou výživou a vlivem záření na rostliny. Zasloužil se o objevení nové metody radioizotopie, zkoumání fyziologických pochodů v rostlinách, použitím radioaktivního atomu uhlíku C14.

Literatura:
Čermáková, Miroslava. Regionální osobnosti. 1.vyd. Třebíč: Okresní knihovna v Třebíči, 1995. 68 s.

   
110. výročí úmrtí
ŠŤASTNÝ, Vladimír – kněz, básník, spisovatel
Narození:    17. 3. 1841 Rudíkov (Třebíč)
Úmrtí:          20. 8. 1910 Brno

Vladimír začal v roce 1852 studovat na německém gymnáziu v Jihlavě, odtud v roce 1853 přestoupil na gymnázium v Brně, kde se stal chovancem biskupského semináře. Na kněze byl vysvěcen v roce 1864. Jako kaplan působil v Židlochovicích, poté jako prefekt biskupského semináře v Brně. V roce 1867 byl jmenován učitelem náboženství na 1. českém gymnáziu v Brně, kde učil až do roku 1890. Za literární a pedagogické zásluhy byl v roce 1877 jmenován konsistorním a později biskupským radou, v roce 1896 čestným papežským komořím, v roce 1900 rytířem řádu císaře Františka Josefa. Zemřel v důsledku dlouhodobé srdeční nemoci. Publikoval v Moravanu, Zábavných večerech, Slovanské poesii, Hvězdě a Besedě. Otec František Šťastný (nar. v Rudě) vydal v roce 1848 sbírku básní "Slovanské písně".

Literatura:
Kněz, básník, vlastenec. Horácké noviny, roč. 11, 2000, č. 70, s. 5: fot.

Dílo:
Kvítí májové (1. básnická sbírka, 1868)
Vánoční dárek (básnická sbírka, 1871, obsahuje divadelní hru "Svatí tři králové"-pro divadlo hudební vložky složil František Musil)
Kytka z Moravy (básnická sbírka, 1879)
Učení katolického náboženství pro první třídu škol středních a jiné ústavy (1881)
další básnické sbírky: Drobné květy (1887), Hlasy a ohlasy (1892), Hory a doly (1894)

   
130. výročí narození
TICHÝ, Otto Albert – spisovatel, překladatel, skladatel,
Narození:    14.   8. 1890 Martínkov (Třebíč)
Úmrtí:          21. 10. 1973 Praha

Jedna z nejvýraznějších postav moderní české duchovní hudby. Již za studií byl duchovně ovlivněn novoříšskou skupinou, tj. Janem Floriánem, Otokarem Březinou, Jakubem Demlem. V Praze studoval klavír, studium skladby nedokončil. Odebral se za dalším vzděláním do Paříže na slavnou Scholu cantorum (1919-1921), kde studoval varhany a dostudoval skladbu. Působil v Lausanne ve Švýcarsku jako ředitel kůru, vyučoval na řádovém gymnáziu, byl profesorem varhan, chorálu a skladby na Cecilské akademii.  Od 1. Března 1936 byl ředitelem kůru a kapelníkem v katedrále sv. Víta v Praze. Věnoval se takřka výhradně kompozici katolické chrámové hudby, většina skladeb však zůstala v rukopise nebo je nedostupná – v cizině. Věnoval se také překladatelství, a to děl hudebně-vědeckých, francouzské beletrii a rovněž prací publicistických. Oženil se s dcerou významného francouzského spisovatele Leona Bloye, jehož spisy také překládal. Zemřel náhle v katedrále sv. Víta v Praze.

Literatura:
Čermáková, Miroslava. Regionální osobnosti : výběr. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1.

   
880. výročí úmrtí
VOJTĚCH – opat
Narození:              
Úmrtí:        31. 8. 1140

Druhý opat Benediktýnského kláštera v Třebíči, od roku 1138 do úmrtí v roce 1140.

Literatura:
Kubeš, Adolf. Dějiny města Třebíče. Sv.1. Třebíč: knihkupectví J.F.Kubeše, 1874. 173 s.

 
   
110. výročí narození
VONEŠ, Ludvík – malíř, grafik, ilustrátor
Narození:     6.  8.  1910 Třebíč
Úmrtí:         24. 11. 1978 Brno

Studoval AVU v Praze u profesora T. F. Šimona a uměleckou školu v Paříži. V Třebíči vystavoval roku 1967, 1970. Vyzdobil řadu třebíčských propagačních tisků.

Literatura:
Čermáková, Miroslava. Regionální osobnosti : výběr. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1.
Chromá, Martina. Téměř zapomenutý Voneš. Horácké noviny, roč. 19, č. 12 (12.02.2008), s. 5 : il. ISSN 1212-222X.
Ludvík Voneš, Narozeni v Třebíči.. Třebíčský zpravodaj, č. 10 (2018), s. 15 : ilustrace.
Šabacký, Josef. Za Richardem Přikrylem, Aloisem Toufarem a Ludvíkem Vonešem. Zpravodaj města Třebíče, č. 1 (1979), s. 12-13.
Šabacký, Josef. Z galerie výtvarných umělců Třebíčska. Zpravodaj města Třebíče, č. 7 (1979), [34].
Velek, Viktor. Jubilea druhé poloviny listopadu. Horácké noviny, roč. 23, č. 92 (2012), s. 5 : fot. ISSN 1212-222X.

   
30. výročí úmrtí
ZVĚŘINA, Josef –  římskokatolický kněz, teolog, historik umění, filozof, vysokoškolský pedagog, náboženské práce, práce z oboru kulturologie
Narození:       1.  5. 1913 Střítež (Třebíč)
Úmrtí:           18.  8. 1990 Nettun (Itálie)

Prof. ThDr. Maturoval na pražském Arcibiskupském gymnáziu. Vystudoval v letech 1932 až 1937 filozofii a teologii v Římě. V Římě byl vysvěcen na kněze. V době okupace byl za "protiněmecký postoj" na 13 měsíců gestapem internován v Zásmukách u Prahy. Po válce působil na teologické fakultě v oborech křesťanská archeologie a dějiny umění. V roce 1948 obhájil dizertační práci o freskách v jižní Francii. Po setkání s chorvatským knězem Kolakovičem vedl skupinu křesťanské mládeže "Rodina". Založil klub spisovatelů, kněží a dalších umělecky zaměřených osob "Zvěřinec". Patřil mezi ně například Jan Čep. V roce 1950 byl nasazen ve vojenském pracovním táboře PTP. O dva roky později byl zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Po návratu byl aktivní v roce. 1968. Po okupaci odešel na venkov, ale byl záhy v roce 1975 donucen odejít do důchodu. Zůstával však stále aktivním. Pořádal přednášky, psal, učil teologii, tajně vysvětil několik duchovních. Jeho texty byly vydávané jako samizdatová literatura. Byl mezi prvními signatáři Charty 77.

Literatura:
www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 16. 6. 2016

Dílo:
viz. záhlaví