Městská knihovna Třebíč
duben 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4
 • Francouzský klub 2024: Provence za tři dny / Marie Dočkalová
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
5
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
6
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
7
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
8
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
9
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
10
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
11
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
12
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
13
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
14
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
15
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
16
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
17
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
18
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
19
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
20
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
21
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
22
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
23
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
24
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
25
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Život je dar, zdraví je volba/ MUDr. Kateřina Bednářová
26
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • Lidová píseň ve folku aneb Sbohem, galánečko / Dvorkaři
27
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
28
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
 • LiStOVáNí.cz: Než natáhnu brka / Antti Tuomainen
29
 • Na statku / výstava MŠ Duha Třebíč
30          
Ptejte se knihovnyMěsto TřebíčKraj VysočinaNOVA-NETPlatební brána ComGateVýročí a regionální osobnosti ÚNOR 2024

70. výročí úmrtí
BAUER, František Martinkovský – skladatel, pedagog
Narození:              20. 1. 1870 Martínkov (Třebíč)
Úmrtí:                  12. 2. 1954 Hluboké Mašůvky (Znojmo)

Po smrti otce byl vychováván svým dědečkem, který jej učil hře na klavír, housle, varhany a flétnu. Vystudoval reálné gymnázium v Telči, kde bydlel se svým přítelem Václavem Jebavým, básníkem Otokarem Březinou. Při studiích vedl studentskou kapelu. Odmaturoval v roce 1887. Poté studoval na Učitelském ústavu v Brně. Po ukončení studia učil v Domamili, Boskovštejně a Moravských Budějovicích. V Moravských Budějovicích byl sbormistrem ženského pěveckého souboru. Stal se členem Špatinkova smyčcového kvartetu a jako violista se účastnil koncertů kvarteta. Natrvalo se později usadil v Hlubokých Mašůvkách u Znojma, kde žil až do své smrti. Působil zde jako učitel a varhaník. V letech 1895 - 1925 byl ředitelem zdejší školy. Na budově tehdejší školy byla v roce 1970 odhalena jeho pamětní deska

Literatura:
Československý hudební slovník osob a institucí. Praha : Státní hudební nakladatelství, 1963, 853 s.

Dílo:
Vínek ze Smetanových oper : pro tři ženské hlasy s průvodem písma. Praha : Fr. A. Urbánek, 1932. 18. s. - 645. Vesna. Sešit 10. (zdroj: Národní knihovna - Katalog naskenovaných hudebních tisků )
mnoho děl v rukopise (Píseň beze slov-housle, Koncertní mazurka, valčík Zefír aj. )
BAUER ,František. In: Region T. Roč. 7, 1998, (27.01.1998), s.15,fot.
SMETANA, Vlastimil. František Bauer-hudební skladatel. In: Puls třebíčska. ISSN 1212-2750, Třebíč, XXXL s.r.o.. Roč. 2, 1999, č.3, s.13.
   
50. výročí úmrtí
BOBEŠ, Svatopluk - malíř
Narození:    10. 12. 1885 Stražisko (Prostějov)
Úmrtí:          8.  2. 1974 Brno
Pocházel z početné učitelské rodiny. Patřil mezi jedny z prvních absolventů reálného gymnázia v Kroměříži. Studoval v Praze krajinářskou školu Aloise Kalvody a figurální školu prof. Karla Reisnera (1868 - 1913). V Praze se setkával s Mikolášem Alšem, jehož dceru Marynu si vzal za manželku jeho bratr Emanuel. Přátelil se s malířem Adolfem Kašparem, prof. Lubojackým, J. Čapkem, O. Lasákem, K. Němcem, R. Havelkou, O. Hůlkou, J. Váchalem a také spisovatelem Jaroslavem Haškem. V roce 1904 vystavoval svoje práce už jako člen Umělecké besedy, kterým se stal společně s Marynou Alšovou. Později se stal členem Myslbeka a Mánesa. Motivy pro své práce nacházel na svých cestách po Slovensku, Slovácku, Polsku a jižní Moravě. V roce 1909 uvedl svoji první samostatnou výstavu v Luhačovicích. V 1. světové válce byl odveden, válku ale prožil mimo frontu po nemocničních zařízeních. Nakonec dezertoval. Po vzniku Československa se přihlásil do čs. armády, nějakou dobu hlídkoval v Praze v Tyršově domě a na radnici. Byl vynikající krajinář a portrétista, znalec flory a fauny hadcové stepi. Působil zde také jako státní konzervátor. Po 1. světové válce se usadil na samotě pod mohelenskou stepí na řece Jihlavě. Věnoval se krajinářství motivováné jižní Moravou, především Pojihlavím, Pooslavím a Pálavou. Ateliér a byt měl v Praze (1912-1949). Na jižní Moravě pobýval v Oslavanech, na Ketkovickém mlýně, v Senoradech, na Práchovně a na Papírně pod stepí. Od r. 1949 bydlel na Moravě trvale s manželkou na postavené chatě. Výstavy: 1904 Praha (Umělecká beseda) 1909 Luhačovice 1920 - cyklus Hrady v Pooslaví, Pohledy z Oslavan 1926 Legiodom Praha - 102 obrazy 1931 Brno - zimní motivy . . . Třebíč, Mor. Krumlov, Jihlava, Oslavany apod. celkem uspořádal 38 samostatných výstav

Literatura:
Josef Váchal a Bobeš Svoboda: Přátelé od Čertova ocasu. Muzeum Kroměřížska, 2015, s. 24

Dílo:
LYSÁK, Jiří. Pooslaví a Pojihlaví : Vlastivědné vycházky. Třebíč: Okr. dům pionýrů a ml. ZGK, 1964. 90 s., obr.
LYSÁK, Jiří. Pooslaví a Pojihlaví : Vlastivědné vycházky. 2. dopl. vyd. Třebíč: Arca Jimfa, 1997. 190 s., fot., obr., mp. ISBN 80-7221-002-5.

   
50. výročí úmrtí
DOKULIL, Jan –  kněz, básník, spisovatel, překladatel
Narození:     13. 7. 1910 Mastník (Třebíč)
Úmrtí:           1. 2. 1974 Boskovice

Katolický kněz, lyrický básník, překladatel náboženské poezie.
Vystudoval třebíčské gymnázium. Studoval teologii, studium ukončil v roce 1935.  5.července 1935 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Protivanově, Třebíči, Měříně. Od roku 1938 působil jako farář v Uhřinově u Velkého Meziříčí. V roce 1957 byl zatčen, odsouzen za velezradu společně s Janem Zahradníčkem a Františkem Křelinou za ilegální sdružení kolem časopisu Akord, jehož vydávání bylo zastaveno v roce 1948.

Literatura:
Zahradníček, Ladislav. P.Jan Dokulil. Našim krajem, 1994, č.6, s.67-69. Zejda, Radovan.

Dílo:
DOKULIL, Jan a MALÝ, František, ed. Verše z pozůstalosti. Brno: Salve Regina, 1994. 39 s., [8] s. obr. příl. : il. ISBN 80-901240-2-X.
FLORIAN, Jan. Umělecká sbírka Josefa Floriana a okruh jeho přátel : (1873 Stará Říše - 1941 Stará Říše). V Ženevě: Krajanské sdružení na podporu české kultury, 2014. 187 stran :.
KLUKANOVÁ, Ludmila. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti. III, Komunismus na Vysočině. Jihlava: Parolaart Okresní úřad Státní okresní archiv Okresní pobočky KPV, 2001. 147 s. : il. ISBN 80-238-7522-1.
KREJČÍ, Bedřich. Večery básníků Horácka : Verše a próza. Velké Meziříčí: Kult. odbor nár. souruč, 1941. 54 s.

   
140. výročí narození
JECH, František – spisovatel, historik
Narození:    22. 2. 1884 Doňov (Kardašova Řečice)
Úmrtí:        20. 7. 1960 Moravské Budějovice
Na gymnáziu v Moravských Budějovicích působil jako profesor dějepisu. Zabýval se soupisem osobností regionu, dílem J. F. Svobody a O. Březiny.

Literatura:
Zejda, Radovan...[et.al.]. Osobnosti Třebíčska. Vyd.1. Třebíč: Akcent, 2000. 227 s.: il.

Dílo:
JECH, František a ŠUSTA, František. Obrázky z dějin Mor. Budějovic. Padesátiletí Městsk é spořitelny v Mor. Budějovicích. Mor. Budějovice: Měst. spořit, 1925. 156 s., vol. příl., fot., rejstř.

   
160. výročí narození
MÁCHAL, Jan – pedagog, politik
Narození:      9.   2. 1864 Třebíč
Úmrtí:         15. 10. 1924 Třebíč
Studoval na třebíčském gymnáziu a na učitelském ústavu v Brně. Po ukončení studia začal vyučovat na Jelíkově ultrakvistické škole v Třebíči. Od roku 1886 učil na třebíčském gymnáziu, profesorem byl jmenován v roce 1912. V letech 1919-1920 byl jmenován odborným inspektorem pro vyučování tělocviku na středních školách a ústavech. Byl členem třebíčského sokolského hnutí. V roce 1902 se stal náčelníkem Moravskoslezské Obce Sokolnické, v roce 1903 byl zvolen druhým náčelníkem Československé obce sokolské. Před koncem 1. světové války se stal předsedou okresního národního výboru.

Literatura:
Narozeni v Třebíči. In: Třebíčský zpravodaj, 2017, č. 10, s. 8

Dílo:
TOMAN, Vladimír. Jan Máchal. Brno: Mor. legionář, 1934. 66 s.

   
150. výročí narození
SVOBODA, Josef František – historik, spisovatel, etnolog
Narození:    11. 2. 1874 Moravské Budějovice
Úmrtí:        28. 3. 1946 Praha
Berní úředník, muzeolog, etnograf, autor národopisných studií o Horácku, také autor a redaktor fotografických, finančních a právních příruček. Vydal Horácké pohádky a pověsti, Horácko (1938).

Literatura:
Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných obor, 2016

Dílo:
SVOBODA, Josef František. Horácká osada. Nové Město na Moravě: Josef Jun, 1928. 112 s. :.
SVOBODA, Josef František. Životem s moravským Horáckem minulého století : Od kolébky ke hrobu. Jihlava: Novina, 1940. 38 s.
SVOBODA, Josef František a URBÁNEK, Vladimír. Moravské Horácko : Prameny k poznání moravského Horácka. Jihlava: Novina, 1940. 23 s., obr.